Medarbetare

Zoltan Fekete

Neurolog

Studerat vid Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet

Läkarexamen 2001

Legitimerad läkare 2003

Specialistexamen i nervsystemets sjukdomar 2009

Överläkare i neurologi sedan 2011

Processledare stroke/TIA sedan 2011-mars 2017 Södra Älvsborgs Sjukhus

Sektionschef neurologen Södra Älvsborgs Sjukhus 2015-mars 2017

Kliment Gatzinsky

Neurokirurg

Studerat vid Göteborgs Universitet

Läkarexamen 1984

Medicine doktorsexamen 1991

Legitimerad läkare 1993

Specialistexamen i neurokirurgi 1999

Överläkare i neurokirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2004

Veksamhetsöverläkare neurokirurgiska mottagningen och teamansvarig för neurokirurgisk smärtbehandling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Robert Olsson

Neurokirurgi

Läkarexamen Göteborgs Universitet 1990

Legitimerad Läkare 1992

Specialistkompetent i Neurokirurgi 1996

Överläkare i Neurokirurgi sedan 2000

Ansvarig för Kraniofacial Kirurgi vid Neurokirurgiska kliniken sedan 1993

Ordförande för ESCFS, European  Society of Craniofacial Surgey, 2010-2012

Sakkunnig/ Kontaktperson för Socialstyrelsen gällande ovanliga diagnoser 

Medgrundare av Annedalskliniken, Göteborg

Gunilla Ahlsén

Klinisk Neurofysiologi

Läkarexamen Göteborgs universitet 1987

Läkarlegitimation 1989

Specialistexamen i Klinisk Neurofysiologi 1996

Medicine doktorsexamen i neurofysiologi vid Fysiologiska institutionen, Göteborgs universitet 1983

Docentur i neurofysiologi, Göteborgs universitet 1984

Under åren 1996-2018 verksam som överläkare med medicinskt ansvarig för avdelningen för Klinisk Neurofysiologi vid Universitetssjukhuset Örebro

Karin Båtelson

Klinisk neurofysiologi

Läkarexamen Göteborgs Universitet 1988

Legitimerad Läkare 1992

Specialist i Klinisk neurofysiologi 1998

Överläkare i Klinisk neurofysiologi sedan 2007

Ansvarig för Intraoperativ monitorering Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2005-2015

Tidigare ledamot i Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi samt i dess Utbildningsutskottet

President of Clinical Neurophysiology section UEMS (Specialitetsföreningarna i Europa) 2011-

Susanna Åkerlund

Biomedicinsk Analytiker

Biomedicinsk analytiker examen inom klinisk fysiologi och neurofysiologi, Malmö/Lund 1981

Verksam som biomed analytiker på Avdelningen för Klinisk Neurofysiologi, Universitetssjukhuset Örebro 1981-2018, varav de senaste 20 åren som biträdande avdelningschef, respektive avdelningschef med ansvar för bland annat daglig verksamhet och samtidigt utförande av såväl planerade som akuta undersökningar

Sofia Widman

Sjuksköterska

Legitimerad Sjuksköterska. Examen 1998, Högskolan i Borås

Sjuksköterska på Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1998-2000

Sjuksköterska Transplantation Hjärta/Lunga , Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2000-2007

Sektionsledare/Sjuksköterska Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007-2017

Furat Salman

Fysioterapeut

Fysioterapeutexamen vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet 2009

Neuro- och rehabiliteringskliniken Södra Älvsborgs sjukhus 2009-2017. Arbetat framförallt med neurologi och stroke

Teamledare för akutrehabiliteringsgruppen på Fysioterapin Rehab Södra Älvsborgs sjukhus 2015-2017

Annika Karlsson

Medicinsk sekreterare