Medarbetare

Zoltan Fekete

Neurolog

Studerat vid Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet

Läkarexamen 2001

Legitimerad läkare 2003

Specialistexamen i nervsystemets sjukdomar 2009

Överläkare i neurologi sedan 2011

Processledare stroke/TIA sedan 2011-mars 2017 Södra Älvsborgs Sjukhus

Sektionschef neurologen Södra Älvsborgs Sjukhus 2015-mars 2017

Kliment Gatzinsky

Neurokirurg

Studerat vid Göteborgs Universitet

Läkarexamen 1984

Medicine doktorsexamen 1991

Legitimerad läkare 1993

Specialistexamen i neurokirurgi 1999

Överläkare i neurokirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2004

VÖL neurokirurgiska mottagningen och teamansvarig för neurokirurgisk smärtbehandling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Robert Olsson

Neurokirurgi

Läkarexamen Göteborgs Universitet 1990

Legitimerad Läkare 1992

Specialistkompetent i Neurokirurgi 1996

Överläkare i Neurokirurgi sedan 2000

Ansvarig för Kraniofacial Kirurgi vid Neurokirurgiska kliniken sedan 1993

Ordförande för ESCFS, European  Society of Craniofacial Surgey, 2010-2012

Sakkunnig/ Kontaktperson för Socialstyrelsen gällande ovanliga diagnoser 

Medgrundare av Annedalskliniken, Göteborg

Karin Båtelson

Klinisk neurofysiologi

Läkarexamen Göteborgs Universitet 1988

Legitimerad Läkare 1992

Specialist i Klinisk neurofysiologi 1998

Överläkare i Klinisk neurofysiologi sedan 2007

Ansvarig för Intraoperativ monitorering Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2005-2015

Tidigare ledamot i Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi samt i dess Utbildningsutskottet

President of Clinical Neurophysiology section UEMS (Specialitetsföreningarna i Europa) 2011-

Sofia Widman

Sjuksköterska

Legitimerad Sjuksköterska. Examen 1998, Högskolan i Borås.

Sjuksköterska på Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1998-2000.

Sjuksköterska Transplantation Hjärta/Lunga , Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2000-2007

Sektionsledare/Sjuksköterska Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007-2017

Furat Salman

Fysioterapeut

Fysioterapeutexamen vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet 2009.

Neuro- och rehabiliteringskliniken Södra Älvsborgs sjukhus 2009-2017. Arbetat framförallt med neurologi och stroke.

Teamledare för akutrehabiliteringsgruppen på Fysioterapin Rehab Södra Älvsborgs sjukhus 2015-2017.