neuro3

Välkommen till GHP Neuro Center!

Neurologi, neurokirurgi, klinisk neurofysiologi, nervsmärta

 

GHP Neuro Center Göteborg

På GHP Neuro Center Göteborg har vi samlat ett väldigt erfaret team med experter inom utredning och behandling av nervsystemets sjukdomar vilket involverar neurologi, neurokirurgi och neurofysiologi. Vi kan erbjuda våra patienter en expertis och bredd av högsta klass inom dessa områden.

På GHP Neuro Center Göteborg arbetar idag fyra läkare med spetskompetens inom nervsystemets sjukdomar, Zoltan Fekete (Neurolog), Robert Olsson (Neurokirurg), Kliment Gatzinsky (Neurokirurg) och Karin Båtelson (Neurofysiolog) som alla kompletteras av en fysioterapeut och en sjuksköterska som är specialicerade inom neurologi.

Vi på GHP Neuro Center Göteborg undersöker och behandlar patienter med följande symptom: rörelserubbningar, motoriska bortfall, känselstörningar/domningar, huvudvärk (migrän och horton), balansstörningar, nervutlöst smärta, talstörningar, synpåverkan, kramp/epileptiska anfall samt dystoni (felställning i ansikte och nacke). Utöver ovanstående diagnoser och symptom utförs radiologisk bedömning ur neurologisk och neurokirurgisk synpunkt avseende andra sjukdomstillstånd som kan drabba nervsystemet.