Epilepsi

Om du lider av epilepsi är hjärnans nervceller överaktiva. Vid epilepsianfall sker elektriska urladdningar i hjärnans nervceller.

Yttre omständigheter kan bli farliga om du exempelvis faller dåligt. Då kan du få frakturer, skada tänder eller bränna dig om du lagar mat. Det finns även fall av plötslig oväntad död vid epilepsi, på engelska förkortat till SUDEP.